AFS ZUL: over de organisatie

 
   
Een kleine boodschap? Klik dan op het deurtje…  

Over de organisatie

historiek

structuur van AFS-Vlaanderen:

De basis van de organisatie wordt gevormd door honderden enthousiaste AFS-vrijwilligers.
Zij zijn verantwoordelijk voor het informeren van de kandidaten (studenten en gastouders),
de begeleiding van de buitenlandse jongeren, het invullen van de programma-activiteiten.
De vrijwilligers van AFS zijn voormalige deelnemers van AFS-programma's ('returnees' genoemd),
voormalige gastouders, ouders van returnees, geïnteresseerden van elke leeftijd en met uiteenlopende achtergrond.
De vrijwilligers zijn per regio gegroepeerd in een comité.
Zo zijn er in Vlaanderen veertien lokale AFS-comités.
Binnen elk comité is er ook nog een opsplitsing in een jongeren- (JC) en een oudercomité (OC).
En er zijn bovendien drie regionale 18+-comités.

Nationaal

• Algemene Vergadering
• Raad van bestuur
• Nationale vrijwilligersorganen

Trainerspool met TP-werkgroepen
Lokale voorzitters
EVA

Kantoor

Vrijwilligers- en vormingsteam
Programma-team
Communicatie-team
Financieel en travelteam

Lokaal

• Comités voor jongerenprogramma's
OC & JC BHV (Brussel-Halle-Vilvoorde)
OC & JC BRG (BRuGge)
OC & JC BRO (BRabant Oost)
OC & JC DAS (Dendermonde, Aalst, Sint-Niklaas)
OC & JC GEO (Gent, Eeklo, Oudenaarde)
OC & JC KIP (Kortrijk, Ieper, Poperinge)
OC & JC KEM (KEMpen)
OC & JC MEC (MEChelen)
OC & JC MIL (MIdden Limburg)
OC & JC MWV (Mid West-Vlaanderen)
OC & JC NOA (NOord Antwerpen)
OC & JC NOL (NOord Limburg)
OC & JC ZAN (Zuid ANtwerpen)
OC & JC ZUL (Zuid Limburg)
• Comités voor 18+programma's
OC & JC 18+West (BRG, MWV, KIP,GEO)
OC & JC 18+Mid (DAS, NOA, ZAN, MEC, BHV)
OC & JC 18+Oost (BRO, KEM, NOL, MIL, ZUL)

terug naar de startpagina